Tradition

UPPSALA YOGASKOLA

 ETT LEVANDE YOGACENTER DÄR ALLA KAN VÄXA!

Etabl. 1981

Tradition

Satyananda Yogas undervisning vilar på  en rik och bred yogatradition  med rötter i Indien.

I generationer har lärare delat den erfarenhet de samlat under livslångt utövande och fört vidare ovärderlig kunskap och visdom till sina elever.

Vem kan väl vara en bättre lärare än den som själv gått vägen före dig?

Satyananda Yoga lär ut de ursprungliga teknikerna så som de vuxit fram och använts i Indien under flera tusen år.

Det främsta syftet med yoga har alltid varit att uppnå ett högre medvetandetillstånd (samadhi), en direkt varseblivning av varandets väsen, det absoluta och oföränderliga.

Idag  praktiseras yoga även utifrån andra syften, te x hälsa, sinnesro, inspiration och livsglädje. Modern forskning visar att regelbundet utövande leder till frigörande av stress, stelhet och spänningar i kropp och psyke. Inom vår tradition lägger man stor vikt vid att utveckla närvaro och att acceptera sig själv som man är just nu - sin kropp, sina tankar och känslor.

Detta är nämligen en mycket viktig tantrisk princip och en förutsättning för att kunna förändra och förbättra sig. Förändring kommer som en naturlig konsekvens av ett regelbundet utövande av yoga och meditation.


ADI SHANKARACHARYA


Adi Shankaracharya föddes under det åttonde århundradet i Kerala. Han är känd som en av de största andliga mästarna i Indien och en av Advaita Vedanta-filosofins främsta förespråkare som på många sätt uttrycker yogas essens.

Han sägs vara författare till Atma bodha (betyder självkännedom, självinsikt). Originaltexten består av 68 verser och är skriven på sanskrit.

Adi Shankaracharya grundade Dasnami Sannyasa-traditionen.

Hans vision av Advaita lever kvar bland anhängare än idag; en monistisk vision av verkligheten där allt förstås, till sist, som ett.

Ur Atma bodha:

 

अविरोधितया कर्म नाविद्यां विनिवर्तयेत् |

विद्याविद्या निहन्त्येव तेजस्तिमिरसङ्ववत् ||

 

"Religious works cannot destroy ignorance, for it is not in conflict with ignorance. Knowledge alone destroys ignorance, as light destroys dense darkness."

 

"It is through your self-effort you gain the knowledge of Self"


SWAMI

SIVANANDA

SARASWATI


Han föddes i Pattamadai (Timal Nadu) 1887. Efter en tid som läkare i Malaysia gav han upp sitt arbete för att söka efter en guru vid foten av Himalayabergen. Han bosatte sig i Rishikesh och initierades i Dasnami Sannyasa-traditionen 1924 av Swami Vishwananda Saraswati. De följande åren skrev han flera hundra böcker och artiklar om yoga och andra andliga ämnen för att inspirera och introducera dessa för vanliga människor över hela världen.

Swami Sivananda reste också ofta runt i Indien för att inspirera folk att praktisera yoga och leva ett mer andligt liv. Han grundade Divine Life Society i Rishikesh 1936, Sivananda Ayurvedic Pharmacy 1945, Yoga Vedanta Forest Academy 1948 och Sivananda Eye Hospital 1957. Swami Sivananda räknas av många som en av Indiens största andliga mästare under det föregående århundradet.

Hans motto var: Serve, Love, Purify.

Han ansåg att lärorna i Koranen, Bhagavath Gita och Bibeln i grunden beskrev samma gudomliga källa. Han lärde också att det inte lönar sig att söka Gud utanför sig själv, eftersom du finner Gud i ditt eget hjärta om du lever osjälviskt och tjänar andra.


"One can find God i his/her own heart by being honest ng leading a simple life"


"Be Good, Do Good"


"Love All, Serve All"


"Service to the suffering humanity is the true service to God"


- Swami Sivananda Saraswati


SWAMI

SATYANANDA

SARASWATI


Han föddes i Almorah 1923. Han initierades av sin guru Swami Sivananda Saraswati i Rishikesh till ett liv som swami i Dasnami Sannyasa-traditionen 1943. Han levde tillsammans med Swami Sivananda de följande 12 åren.

 

1955 lämnade han Rishikesh för att under flera år resa runt i Indien som en vandrande asket eller tiggarmunk.

1956 grundade han International Yoga Fellowship, och 1963 Bihar School of Yoga. Under 60-, 70- och 80-talen reste han runt i stora delar av världen för att sprida kunskapen om yoga till så många människor som möjligt. Under den här tiden skrev han mer än 80 böcker om yoga, tantra och meditation. År 1984 grundade han Sivananda Math, en institution för att hjälpa svaga och fattiga i samhället. Samma år grundade han också Yoga Research Foundation, en organisation för vetenskaplig forskning om yoga och meditation.

 

1988 drog han sig tillbaka och bodde i en liten by i nordöstra Indien. I december 2009 gick han bort, i sitt ashram i Rikhia.


SWAMI

NIRANJANANDA

SARASWATI


Han föddes 1960 i Rajnandgaon i Madhya Pradesh i Indien. Vid fyra års ålder började han på Bihar School of Yoga (BSY) i Munger. Vid tio års ålder, 1970, blev han initierad till Dasnami sannyasa.


Under 1970-talet bodde Swami Niranjanananda i många ashrams och yogacentra i Nord- och Sydamerika, Europa och Australien. År 1983 blev han återkallad till Indien av Swami Satyananda. År 1988 lämnade Swami Satyananda över ledningen av den världsomspännande organisationen Satyananda Yoga till sin efterträdare Swami Niranjanananda. 1994 grundade han Bihar Yoga Bharati, Institute of Advanced Studies in Yogic Sciences (BYB) i Munger i Indien, som en pedagogisk och välgörenhetsinstitution för avancerade studier i yogavetenskap.


SWAMI

SATYASANGANANDA

SARASWATI


Hon föddes 1953 i en liten stad Chandernagore i West Bengal i Indien. Efter inre uppvaknanden i tidig ålder, vilka ledde henne till hennes guru, Swami Satyananda Saraswati, blev hon initierad i Dasnamitraditionen den 6 juli 1982 vid Ganga Darshan i Munger, Indien.


Hon reste sedan med Swami Satyananda Saraswati under många år i hela världen. Hon har skrivit flera böcker om yoga och tantra.


Sedan 1989 har hon dedicerat sig själv till att uppfylla sin gurus vision om att stödja de mest utsatta i samhället genom Sivananda Math, en organisation som hjälper fattiga och svaga i samhället, grundad av hennes guru Swami Satyananda Saraswati. Outtröttligt och med en oavbruten styrka förverkligar hon Swami Sivananda Saraswatis motto: Serve, Love, Give.


1 januari 2007 blev hon utsedd till Peethadhishwari i Rikhiapeeth av Swami Satyananda Saraswati. Hon bor i Rikhia men reser också runt och håller seminarier om yoga och tantra i Indien och övriga världen.

Vi erbjuder

klassisk yoga, stresshantering,

yoga mot ländryggsbesvär, ljudyoga, barn- och ungdomsyoga, yoga för gravida,

mantra- och musikmeditation,

föredrag m.m.

Uppsala Yogaskola AB

S:t Olofsgatan 11

753 21 Uppsala


info@uppsalayogaskola.se

Copyright:UppsalaYogaskola@all rights reserved