Första Gången

UPPSALA YOGASKOLA

 ETT LEVANDE YOGACENTER DÄR ALLA KAN VÄXA!

Etabl. 1981

vad är Yoga?


Det finns många sorters yoga och det är lätt att bli förvirrad i utbudet. Men egentligen finns det bara en sorts yoga - ett sinnestillstånd.


Ordet yoga är sanskrit och betyder förening, helhet, harmoni, att utveckla ett harmoniskt samspel mellan kroppen, sinnet och själen. Yoga är en levande tradition med rötter i Indien. Den har genom årtusendena bevarats, systematiserats och utvecklats och varit ett sätt för den sökande människan att få svar på de universella frågorna "Vem är jag?", "Var kommer jag ifrån?", "Vad är meningen med livet?" och "Hur blir jag och andra människor lyckliga?".


Yogans tekniker med fysiska positioner och rörelser (asanas), andningsövningar (pranayama), avslappning (Yoga Nidra) samt olika meditationstekniker leder till frigörande av stress, stelhet och spänningar i kropp och psyke och ytterst till insikt om oss själva.


Det främsta syftet med yoga har alltid varit att uppnå ett högre medvetandetillstånd (samadhi), en direkt varseblivning av varandets väsen, det absoluta och oföränderliga. Yoga praktiseras även utifrån andra syften, till exempel för att förbättra hälsan och relationen till andra samt för det allmänna välbefinnandet.


Idag kommer människor till yogan av flera olika anledningar: för att lära sig hantera stress eller ryggont, för mental och fysisk träning, men också som ett sökande efter ett bättre sätt att leva i stort.


Du kan välja de övningar och delar av yoga som passar just dig. Alla praktiserar yoga helt utifrån individuella förutsättningar och motiv. Det är din  upplevelse och ditt syfte som är det viktiga.


Yogasalen

Hur börjar jag med yoga?


Vi vill att det ska vara så låg tröskel som möjligt att komma igång. Du ska kunna komma precis som du är utan att behöva skaffa någon speciell utrustning eller kläder. Vanliga träningskläder eller mjuka byxor och tröja går hur bra som helst. 


Allt du behöver för att praktisera yoga finns att låna i yogasalen.  Du kan ta en eller flera mattor, i den tjocklek som du tycker är skönast. Det finns även block, rep eller filt för att underlätta vid stretching. Yogaläraren hjälper dig anpassa rörelserna efter dina förutsättningar, så att du hittar vilan i rörelserna. Till avslappningen finns det kuddar, bolster och filtar.

 

Du kan komma på vilka pass du vill i veckan. Välj vårt prisvärda prova-på-erbjudande för att prova dig fram vilka pass som du klickar bäst med.


För nybörjare rekommenderar vi: 

  • Lär dig yoga från grunden 
  • Yoga Lugn lunchklass 
  • Yoga under himlens rymd 
  • Yoga inifrån ut 
  • Yoga i medveten närvaro (om du yogat lite tidigare)


HUR FÖRBEREDER JAG MIG INFÖR Lektionen?


  • Ha mjuka och bekväma kläder på dig under yogautövandet.
  • Undvik att dricka vatten under lektionen - det går dock bra att dricka före och efter.
  • Det bör helst gå 3 timmar från det att du äter en större måltid till lektionen. Något lättare ex. frukt går bra att äta timmen innan .
  • I yogarummet praktiserar vi mouna, "medveten tystnad" - undvik samtal som inte är direkt relaterat till undervisningen. Även utanför yogarummet bör högljudda samtal undvikas.
  • Vänligen stäng av mobilen innan du kommer in på yogaskolan. Checka gärna in på Uppsala Yogaskola först via Facebook mobil, så lämnar du digitala spår som gör att fler hittar hit!Vad är Yoga Nidra?


Efter den fysiska delen av passet avslutar vi med en liggande djupavslappning enligt Satyananda Yoga Nidra™. Yogaläraren leder dig genom olika tekniker tlll avslappning där du låter kroppen försjunka i djup sömn medan sinnet förblir vaket. Det är en metod där du övar dig i daglig medveten avslappning.

 

I början av Yoga Nidra-utövandet kan du ha svårt att hålla dig vaken, men med övning går det lättare och metoden är mycket effektiv.  En halvtimmes Yoga Nidra ge samma effekt som 3-4 timmars sömn.


Under Yoga Nidra får du tillgång till dina inre resurser och löser upp spänningar.


Yogasalen

Vad är SANKALPA?


Inom Satyananda Yoga Nidra™ finns ett uttryck som kallas 'sankalpa' eller intention. En sankalpa är en kort positiv affirmation. Du kan hitta din sankalpa genom att  fråga dig själv vad som är din innersta längtan och riktning i livet. Du formulerar din sankalpa i presens form som om det redan var verklighet.


t.ex. 'Jag har ett jobb jag trivs med' eller 'Jag är stark och frisk'. Försök att undvika meningar som definerar något du inte är eller inte vill ha, och fokusera på det du vill.


Vi säger vår sankalpa tyst inom oss tre gånger i avslappnat tillstånd, och sen släpper vi det som ett frö ner i god jord och låter det växa till verklighet. Utan prestation eller kamp, med intentionen som näring.

Om det fungerar? Prova!

Uppsala Yogaskola AB

S:t Olofsgatan 11

753 21 Uppsala


info@uppsalayogaskola.se

Copyright:UppsalaYogaskola@all rights reserved