Vad är Satyananda Yoga?

UPPSALA YOGASKOLA

 ETT LEVANDE YOGACENTER DÄR ALLA KAN VÄXA!

Etabl. 1981


De Fyra Grundstenarna i Satyananda Yoga


Asanas – yogapositioner som synkroniseras med andning och uppmärksamhet är kanske den delen av yogan som är mest känd, den fysiska yogan. Den är väldigt påtaglig och lätt att börja med. Yogis studerade hur olika positioner påverkade kroppen, organ, hormoner, muskler och energinivåer.


I varje position letar vi efter lägen där vi känner harmoni mellan kropp och sinne, där vi är bekväma stadiga och i balans och där andningen blir lugn. Vi vill få sinne, kropp och själ att samverka så att ingen av dessa delar kämpar mot varandra och skapar inre spänningar.


Asanas kan se olika ut och behöva mer eller mindre styrka, flexibilitet och balans. Vi gör varje övning utifrån vår egen dagsform och våra förutsättningar och bygger gradvis flexibilitet och styrka utan att pressa kroppen. Vi övar oss på acceptans och en attityd av vittne där vi observerar men varken dömer, bedömer eller jämför oss med någon.


Målet med asanas är meditation. Asanas föreberder oss att uppnå meditation. Genom att lära oss kontrollera kroppen kan vi också kontrollera sinnet. När vi praktiserar asanas utvecklas stadighet i kroppen och i sinnet. Prana (energi) kan då flöda fritt.


 


Pranayama – översätts ofta till andningsövningar. Det innefattar andningstekniker med målet att utvidga livsenergin (prana). Vi börjar alltid med att observera den naturliga spontana andningen. Andetagen speglar det som händer inom oss, hur vi känner oss och hur vi mår.

Vi tillåter de känslor och tankar som finns utan att döma eller värdera.


Olika andningstekniker påverkar oss på olika sätt tex balanserande eller uppiggande eller renande. Genom att lära oss att andas djupt och lugnt kan kroppen effektivt bli av med slaggprodukter och syresättas och vi fylls med energi. I de mer avancerade andningsteknikerna fokuserar vi på pauserna mellan in och utandningen eller väcker och dirigerar energi i kroppen där den behövs. Vanliga andningstekniker på Uppsala Yogaskola innefattar yogisk andning, ujjayandning (väsande andning), bastrika, kapalbhati, brahmari, nadi shodana (växelvis andning), ibland ges även smakprov på kriyayoga.
Yoga Nidra - Efter den fysiska delen av passet avslutar vi med en liggande djupavslappning enligt Satyananda Yoga Nidra™. Yogaläraren leder genom olika tekniker till avslappning där du låter kroppen försjunka i djup sömn medan sinnet förblir vaket. Det är en metod där du övar dig i daglig medveten avslappning.


I början av Yoga Nidra-utövandet kan du ha svårt att hålla dig vaken, men med övning går det lättare och metoden är mycket effektiv.  En halvtimmes Yoga Nidra ger samma effekt som 3-4 timmars sömn. Under Yoga Nidra får du tillgång till dina inre resurser och löser upp spänningar.


Inom Satyananda Yoga Nidra™ finns ett uttryck som kallas 'sankalpa' eller intention. En sankalpa är en kort positiv affirmation. Du kan hitta din sankalpa genom att fråga dig själv vad som är din innersta längtan och riktning i livet. Du formulerar din sankalpa i presens form som om det redan var verklighet. T.ex. 'Jag har ett jobb jag trivs med' eller 'Jag är stark och frisk'. Försök att undvika meningar som definerar något du inte är eller inte vill ha, och fokusera på det du vill.


Vi säger vår sankalpa tyst inom oss tre gånger i avslappnat tillstånd, och sen släpper vi det som ett frö ner i god jord och låter det växa till verklighet. Utan prestation eller kamp, med intentionen som näring. Om det fungerar? Prova!
Meditation – syftet med yoga är att uppleva ett sinnestillstånd av total närvaro där vi blir ett med allt (samadhi). Genom asanas varvar vi ner kroppen, andningen hjälper oss att fokusera sinnet och yoga nidra får oss att slappna av. När vi kommit genom de stegen under en lektion är vi förberedda för meditation.


Flera av de meditationstekniker vi lär ut liknar Vipassameditation eller Mindfulness Based Stress Reduction. Vi lär ut meditationsställningar, tekniker för att förankra och fokusera sinnet och utveckla inre kvaliteter (kärleksfull vänlighet, medkänsla, sympatisk glädje, jämvikt).


Vanliga tekniker är kaya sthairyam (stilla kropp och sinne), ajapa japa, antar mouna och trataka. Genom meditation kan vi nå en djupare insikt som leder till ett mer harmoniskt liv med större förmåga att klara de uppgifter som vardagslivet ställer oss inför.

Uppsala Yogaskola AB

S:t Olofsgatan 11

753 21 Uppsala


info@uppsalayogaskola.se

Copyright:UppsalaYogaskola@all rights reserved