Om oss

Grundare

av Satyananda Yoga Sverige


Swami Omananda har tillsammans med Swami Nirvikalpananda grundat Satyananda Yogacenter i Stockholm och Uppsala i början på 80-talet. Med dessa två skolor lades grunden till Satyananda Yoga Sverige, som idag omfattar flera yogaskolor runtom i Sverige.


Swami Omananda och Swami Nirvikalpananda utbildades i Munger, Indien, i början av

70-talet. Efter återkomsten till Sverige började de arbeta ideellt med att förmedla yogaundervisning till alla intresserade, oavsett yrke, ålder, kön eller religion.


År 1986 startade de en systematisk yogalärarutbildning som idag fortsätter att utbilda lärare i Satyananda Yoga.

Samma år initierade de kursverksamheten på kursgården i Hälsingland, en verksamhet som pågått sedan dess.


Swami Omananda gick bort i början av år 2011. Fram till sin bortgång var han ledare för Satyananda Yoga Sverige och rådgivare till de lärare som genomgått yogalärarutbildningen.

OM UPPSALA YOGASKOLA

Uppsala Yogaskola – Satyananda Yogacenter etablerades 1981 av Swami Nirvikalpananda och Swami Omananda. Sedan dess bedrivs på skolan regelbunden undervisning i yoga, meditation och avslappning. Skolan ingår i Satyananda Yoga Sverige, vars syfte är att sprida kunskap om yoga, och är anknuten till International Yoga Fellowship.


Den undervisning som ges vid Satyananda Yogacenter följer de yoga- och meditationstekniker som förmedlats av Paramahamsa Satyananda vid Bihar School of Yoga i Indien. Skolan följer riktlinjerna för utbildning och kurser som rekommenderas av Swami Satyananda, Swami Niranjan och Swami Omananda. Vi strävar efter att förmedla teknikerna och traditionens andliga bas och en harmonisk balans mellan kroppsliga och mentala tekniker. Ett annat mål med verksamheten är att allmänt sprida kunskap om yogans olika aspekter, former och användning.


Vi lär ut alltifrån enkla uppmjukande rörelser till mer avancerade dynamiska och statiska rörelser och positioner (asana), andningsövningar (pranayama), avslapping (Satyananda Yoga Nidra™) och såväl enkla koncentrations- och meditationstekniker som mer djupgående, sammansatta meditations- och visualiseringstekniker.


Dessutom organiseras också mantrameditationer, kirtan – musikmeditationer, föredrag och meditationsretreater.

Böcker, CD-skivor med bl.a. yoga nidra - djupavslappning, nässköljningskannor, rökelse, yogamattor m.fl. artiklar med anknytning till yoga finns att köpa på skolan.


Varmt välkommen till Uppsala Yogaskola - yoga för alla!

LÄRARNA

Alla yogalärare inom SYS följer och har sina värderingar grundade i de etiska riktlinjer som Patanjali (400 BC) angivit i sina "Yoga Sutras" (verser om yoga). Riktlinjerna har anpassats till modern tid. Patanjali delade upp riktlinjerna i sociala (yamas) och personliga (niyamas) regler. De sociala riktlinjerna (yamas) innefattar förhållningssätt och agerande gentemot andra människor och till samhället i stort. Det är dessa fem yamas som utgör våra etiska riktlinjer och som vi yogalärare strävar efter att följa i vår yogaundervisning.

Ahimsa – att agera med omsorg och med respekt. Vi respekterar alla människors integritet och lika värde.

Satya – sannfärdighet.

Vi är ärliga och tydliga i kommunikationen med våra elever.

Asteya – hederlighet och ärligt handlande. Vi agerar ärligt i kontakten med våra elever i såväl materiellt, emotionellt som andligt hänseende. Vi använder våra kunskaper med omsorg.

Brahmacharya – integritet och respekt.

Vi förhåller oss respektfullt gentemot våra elever i vår lärarroll, och avhåller oss från all kontakt som kan tolkas som otillbörlig och ge felaktiga signaler.

Aparigraha – icke-ägande attityd.

Vi använder våra yogiska kunskaper och färdigheter till nytta för alla människor vi möter i yoga och inte för att vinna personliga fördelar.

Vi erbjuder

klassisk yoga, stresshantering,

yoga mot ländryggsbesvär,  mediyoga,

barn- och ungdomsyoga,

yoga för gravida,

nadayoga/ljudyoga,

mantra- och musikmeditation,

föredrag m.m.